Bedrijfsvoering

Inleiding

Deze paragraaf gaat in op de kaders van de bedrijfsvoering die moeten worden doorontwikkeld om bij te dragen aan de dienstverlening richting onze burgers en de maatschappij. Het doel is om alle voor aspecten ten aanzien van bedrijfsvoering (personeel, organisatie, informatie, financiën, inkoop, juridische zaken, communicatie, administratie) binnen de gemeente Venlo de basis op orde te brengen. Dit in termen van processen, systemen, administraties, beheer, sturing, kennis, competenties en houding en gedrag. Daarbij wordt tevens vooruit gekeken met het doel om de bedrijfsvoering toekomstvast door te ontwikkelen conform onze visies en besturingsfilosofie.

Op dit moment
Relatiemanagement en contractmanagement sociaal domein is in positie gebracht. Programmamanagement heeft vorm en inhoud gekregen. Programmamanagers zijn organisatiebreed in positie en hebben een prominente rol in de totstandkoming van de P&C cyclus. De i-visie is gereed en de implementatie er van wordt voorbereid. Leidinggevenden zijn in positie. We hebben in de samenwerking bedrijfsvoering met de gemeenten Venray en Horst aan de Maas geconstateerd dat onze gemeente behoefte heeft aan interne focus en het zelf professioneel organiseren van de eigen organisatiedoelen. Een belangrijke reden is daarvoor dat wij ons niet alleen kunnen focussen op Venray en Horst aan de Maas, maar een centrumfunctie hebben voor Noord-Limburg én al in bestaande samenwerkingen deelnemen, zoals de BsGW en ICTNML. We brengen daarom focus aan in de waardecreatie van bedrijfsvoering voor onze bijdrage in de programma’s gericht op Venlo als centrumstad. We willen staan voor de kwaliteit van de bedrijfsvoering van Venlo en het op een trotse wijze kunnen uitdragen in de regio. Wij willen dat onze bedrijfsvoering staat voor een positieve servicebeleving van onze organisatie en daarmee ook bijdragen aan de positieve uitstraling naar onze inwoners toe.

Komende jaren
Op hoofdlijnen wordt bedrijfsvoering nog beter aangelijnd bij de ontwikkeling van programmamanagement, projectmanagement en het planmatig werken. Beheerplannen die integraal planmatig zijn opgepakt en vastgesteld door de raad worden bijvoorbeeld als lijn genomen voor de herinrichting van administraties. De beheerplannen zijn daarbij tot stand gekomen op basis van goede geo-informatie en betrouwbare data, zoals informatie over arealen. De doorontwikkeling van informatiemanagement is daarom prioriteit. Gelet op de financiële situatie waar we vandaan komen, zal ook de doorontwikkeling van Planning en Control verder vorm en inhoud krijgen op basis van betrouwbare data. Deze focus hebben wij hieronder nader uitgewerkt.

ga terug