Uiteenzetting van de financiële positie

In dit hoofdstuk wordt allereerst de financiële context op hoofdlijnen toegelicht. Daarnaast komen de financiële ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2019 - 2022 aan de orde. Vervolgens worden de ontwikkeling in het kapitaallastenplafond beschreven.

ga terug