6. Circulaire en duurzame hoofdstad

Inleiding

Het raadsprogramma Venlo Circulaire en Duurzame hoofdstad is er op gericht om nationale en (boven)lokale klimaatambities te verwezenlijken. Vanuit (inter)nationale akkoorden zijn er stevige opgaven voor lokale overheden bepaald. Langs drie deelprogramma’s (energietransitie , klimaatadaptatie en circulariteit) wordt hieraan invulling gegeven. Dit raadsprogramma heeft een directe relatie met alle andere raadsprogramma’s. Duurzaamheid en verduurzaming vormen namelijk een rode draad door al deze programma’s, naast uiteraard de eigen ambitie van dit programma.

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 2.887

0,7 %

Baten

€ 439

0,1 %

ga terug