Bijlage II Investeringen 2020-2023 inclusief kapitaallasten

Bedragen x € 1.000

Naam

E/M/O*

Krediet

Voorportaal

Kapitaallasten

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

1. Gezond en actief Venlo

Gymzaal OBS Koperwiek

E

2.420

10

33

109

Renovatie Titus Brandsmabasisschool

E

1.939

114

112

110

Renovatie OBS Koperwiek

E

1.319

77

76

75

Renovatie basisschool St. Martinus

E

1.265

89

87

86

Sportpark Vrijenbroek clustering hockeyclubs

E

1.150

81

79

78

Toekomst Zwembad

E

1.000

15

70

69

WMO Hulpmiddelen

E

750

750

750

750

173

341

504

Buitensportaccommodatiebeleid

E

500

35

34

34

Renovatie Zwembad de Wisselslag

E

428

63

61

60

Nieuwbouw gymzaal Hoogstraat

E

404

18

18

18

Renovatie De Lings

E

106

7

7

7

Voorbereidingskrediet sporthal Gulick

E

100

5

4

4

Renovatie OJBS De Toermalijn

E

1.246

73

72

Renovatie basisschool De Springbeek

E

993

58

57

Renovatie basisschool De Schalm

E

955

67

66

Nieuwbouw sporthal Gulick

E

4.840

218

Renovatie basisschool St. Willibrordus

E

1.212

71

Renovatie basisschool De Klingerberg

E

868

61

Verschuiving startdatum krediet Velddijk - Wijnberg

E

-12

-73

-161

-578

Verschuiving startdatum onderwijskrediet Basisacholen Blerick

E

-3

-30

-27

1

Verschuiving startdatum onderwijskrediet De Meule

E

-4

-96

-90

3

Verschuiving startdatum onderwijskrediet Rudolf educare

E

-9

-28

-70

-60

Verschuiving startdatum onderwijskrediet Mytylschool

E

-5

-104

-102

-95

Verschuiving startdatum onderwijskrediet SBO Kerobei

E

-3

-59

-55

2

Onderhoud buitensportaccommodaties

O

520

Totaal 1. Gezond en actief Venlo

11.382

3.944

7.671

1.270

-36

295

615

970

2. Leefbaar Venlo

Basis op orde Groenvoorzieningen

M

650

36

35

35

Vervangen voertuigen

E

625

685

455

700

81

168

224

Vervangen verkeersregelinstallaties

M

385

242

623

544

37

60

106

Vervanging telefooncentrale (GT Connect)

E

270

62

60

59

Vastgoed investeringen

E

252

645

610

20

71

119

Woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg

E

130

130

130

13

25

37

Cameratoezicht orde en handhaving

E

103

80

34

82

24

42

48

Vervangen speelvoorzieningen

E

100

100

100

100

13

26

38

Migratie Content Management (Drupal 8)

E

50

12

11

11

Landmeetapparatuur TPS

E

27

6

6

6

Uitvoeringsplan centrum Tegelen

M

2.100

56

55

Verkeersveiligheid en parkeren

M

400

400

400

32

63

Watervoorzieningen vijvers

M

140

140

140

18

36

Herinrichting begraafplaatsen

M

50

50

3

3

Afsluiten krediet omgekeerde afvalinzameling**

E

-175

-171

-167

-163

Vrijval vastgoed investeringen 2017 en 2018**

E

-28

-57

-56

-55

Inflatiecorrectie GRP 2020-2024

O

153

Totaal 2. Leefbaar Venlo

2.745

4.572

2.492

2.016

-203

75

391

622

4. Welvarend Venlo

Uitbreiding truckparking James Cookweg

M

3.000

63

62

Aanpassingen Grubbenvorsterweg

M

2.600

21

70

Verbeteren havenvoorzieningen tbv scheepvaart

M

500

8

65

64

Ontsluiting Brightlands campus

M

250

9

9

8

Herstructurering en verduurzaming van bedrijventerreinen

M

50

4

4

4

Vrijval restant Multimodale ontwikkeling industriehaven**

M

-11

-25

-25

-25

Totaal 4. Welvarend Venlo

6.400

-11

-5

137

183

5. Centrumstad Venlo

Aanvullend krediet verbouwing postkantoor

E

582

4

4

4

Wonen in erfgoud

M

275

275

275

275

14

27

41

Totaal 5. Centrumstad Venlo

857

275

275

275

17

31

45

Algemene middelen

Websitebeheer

E

150

35

34

33

Vervanging laptops sociale wijkteams

E

43

16

15

15

Vrijval krediet Matchingsportal en Competentiebank**

E

-37

-36

-35

-34

Vrijval krediet Ontwikkeling open data**

E

-29

-28

-27

-27

Vrijval krediet Sociaal intranet**

E

-9

-9

Totaal Algemene middelen

193

-66

-14

-23

-22

Totaal investeringen inclusief kapitaallasten

21.576

8.791

10.438

3.561

-316

368

1.152

1.799

* E = Economisch nut / M = Maatschappelijk nut / O = Onderhoud

** Kredietmutatie vindt plaats via de Finrap 2019

Bedragen x € 1.000

Naam

E/M/O*

Krediet

Voorportaal

Kapitaallasten

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

Totaal investeringen economisch nut

E

13.714

5.584

9.000

1.632

-305

287

783

1.276

Totaal investeringen maatschappelijk nut

M

7.710

3.207

1.438

1.409

-11

82

368

522

Totaal mutaties onderhoudsvoorzieningen

O

153

520

Totaal investeringen

21.576

8.791

10.438

3.561

-316

368

1.152

1.799

ga terug