Dit is de (meerjaren)begroting 2020-2023 van de gemeente Venlo. Dit document volgt de kaders zoals die in het voorjaar bij de behandeling van de kadernota zijn vastgesteld. Dat betekent dat we een aantal aangegeven expliciete opdrachten hebben opgepakt, maar we vooral ook willen afmaken waaraan is begonnen.

Deze programmabegroting is de eerste begroting op basis van de zes nieuwe raadsprogramma's. Meer focus, maar ook meer samenhang. En als gevolg daarvan ook een in omvang minder omvangrijk begrotingsboekwerk.

Nieuw zijn ook de programma-indicatoren. Per programma en per programmalijn, in overleg met een vertegenwoordiging uit de raad en de auditcommissie samengesteld. Wij hebben deze indicatoren bij elkaar gezet in een apart boekje dat wij jaarlijks gaan actualiseren.