5. Centrumstad Venlo

Inleiding

Het programma ‘Centrumstad Venlo’ is het enige programma dat ruimtelijk is afgebakend.
Het programma focust zich op het stedelijke centrum dat bestaat uit de Venlose binnenstad, De Maaswaard en het Kazerne Kwartier.

De ambitie van het programma ‘Centrumstad Venlo’ is om Venlo het bestuurlijke, culturele en economische kloppend hart te maken van de regio. De stad en het stedelijk centrum moeten de juiste mix van woon-, werk- en leefmilieus bieden met een breed en divers palet aan voorzieningen en kwaliteiten. Venlo moet daarnaast blijven verjongen en streven naar demografische diversiteit en balans qua opleidings- en Inkomensniveau.

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 20.063

4,7 %

Baten

€ 9.160

2,1 %

ga terug