Bijlage I Totaaloverzicht meerjarenbegroting

Deze paragraaf presenteert een totaaloverzicht van de baten en lasten van alle programma's samen over de jaren 2017 tot en met 2021. Allereerst toont de tabel de totale baten en lasten per programma exclusief verrekeningen met reserves. Aan het eind worden de totalen met de reserves verrekend, waaruit het resultaat na bestemming voortvloeit.

Bedragen x € 1.000

Programma's

2019

2020

2021

2022

2023

Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)

1. Gezond en actief Venlo

65.472

61.929

61.818

60.740

60.750

2. Leefbaar Venlo

56.154

62.331

54.897

61.334

52.830

3. Grenzeloos Venlo

3.042

2.599

2.599

2.599

2.599

4. Welvarend Venlo

11.128

12.515

2.063

1.811

1.642

5. Centrumstad Venlo

9.737

9.160

8.751

27.876

22.548

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

501

439

585

333

Algemene middelen

299.294

286.910

285.366

281.163

281.460

Totaal baten begroting

445.327

435.883

416.080

435.856

421.829

Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)

1. Gezond en actief Venlo

237.682

237.138

234.456

231.300

230.770

2. Leefbaar Venlo

88.464

98.691

90.699

97.243

89.020

3. Grenzeloos Venlo

1.946

1.907

1.908

1.908

1.908

4. Welvarend Venlo

14.776

16.386

7.099

6.832

6.482

5. Centrumstad Venlo

19.937

20.063

19.599

38.657

33.255

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

3.913

2.887

2.794

2.570

2.230

Algemene middelen

65.409

48.237

53.718

53.173

53.510

Totaal lasten begroting

432.127

425.307

410.272

431.683

417.175

Resultaat programma's (voor bestemming)

13.200

10.576

5.807

4.174

4.654

Onttrekkingen aan reserves

1. Gezond en actief Venlo

576

62

2. Leefbaar Venlo

4.036

2.493

2.266

2.284

2.126

4. Welvarend Venlo

185

120

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

784

387

Algemene middelen

220

1.000

Totaal onttrekkingen aan reserves

5.801

4.061

2.266

2.284

2.126

Toevoegingen aan reserves

1. Gezond en actief Venlo

15

2. Leefbaar Venlo

4.323

2.101

1.646

1.611

1.233

4. Welvarend Venlo

2.210

1.131

70

70

70

5. Centrumstad Venlo

2.035

1.937

2.041

1.657

1.827

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

842

842

Algemene middelen

9.591

8.612

4.316

3.120

3.649

Totaal toevoegingen aan reserves

19.001

14.637

8.073

6.458

6.780

Totaal verrekening met reserves

-13.200

-10.576

-5.807

-4.174

-4.654

Totaal resultaat Programmabegroting

0

0

0

0

0

Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

Totaal baten na bestemming

451.128

439.944

418.346

438.141

423.955

Totaal lasten na bestemming

451.128

439.944

418.346

438.141

423.955

Totaal resultaat Programmabegroting

0

0

0

0

0

ga terug