2. Leefbaar Venlo

Inleiding

Het programma Leefbaar Venlo is een breed geformuleerd programma waarin een variëteit aan producten, diensten en projecten is ondergebracht welke direct de leefwereld van de inwoners raken. Het gaat om veiligheid, dienstverlening, groen, wegen, civiel, riolering, bereikbaarheid, woningbouw en voorzieningen en nog veel meer. Begrotingsposten die losse items lijken te zijn, maar het voelt voor de mensen in Venlo als één groot geheel. Dat vraagt ambtelijk, maar zeker bestuurlijk om een integrale aanpak. Een hechte samenwerking met de woningcorporaties, de Veiligheidsregio, Politie, het Waterschap en andere partners is daarbij bovendien onmisbaar. Deze integrale aanpak is te vinden in het programma Leefbaar Venlo. Het belangrijkste aangrijpingspunt voor dit programma is ‘een betrouwbare overheid zijn’; Bereikbaar, transparant, doen wat je zegt en zeggen wat je doet.

In 2020 streven wij naar het leveren van dienstverlening die aan de maat is en een goed onderhouden (schoon en heel) en veilige leefomgeving. Dat is wat ons betreft een absoluut basisniveau waarop iedere inwoner van Venlo moet kunnen rekenen. Het daar niet langer aan voldoen tast direct het vertrouwen van de inwoners van de gemeente Venlo aan. Venlo heeft daar in de afgelopen jaren, als gevolg van budgettaire druk, concessies aan moeten doen. Deze begroting beoogt de opgelopen achterstand geheel of ten dele te repareren.

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 98.691

23,2 %

Baten

€ 62.331

14,3 %

ga terug